Om skolebibliotek på Kapittel 2014

Kapittel er Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet. Kapittel 14 (17.–24.09.) skal handle om hvordan oljen former den måten vi mennesker lever og tenker. Åsne Hestnes, avdelingsleder for bibliotek på Dønski vgs, tidligere leder av NBF Skole og i redaksjonsgruppa for www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no, er en av innlederne på seminaret 'Det utadvendte biblioteket'.

Arrangementsinformasjon (hentet fra nettsidene til Kapittel 14).

Torsdag 18.09. 2014, kl 10.00: 'Det utadvendte biblioteket:

'En oppdatert formålsparagraf har gitt folkebibliotek en forsterkning av rollen som åpen og offentlig møteplass og debattarena , i tillegg til den tradisjonelle formidlerrollen. UH-bibliotek satser på å synliggjøre og formidle kunnskap og læring på nye måter. Skolebibliotekene skal være både lære- og væresteder, og bibliotekaren en pedagogisk medspiller for lærerne. Hvordan arter dette seg i praksis for utformingen av lokaler, kommunikasjon, kompetanse og åpenhet?

Åpningsforedrag av journalist og kommentator Sven Egil Omdal

Innlegg av:

Kristin Danielsen, leder for Deichmanske bibliotek i Oslo

Gitte Kolstrup, bibliotekdirektør på Universitetet i Stavanger

Mariann Schjeide, leder i Norsk bibliotekforening

Åsne Hestnes, avdelingsleder for bibliotek på Dønski vgs, Bærum

Vegar Hoel, skuespiller og tidligere bibliotekansatt'


Fylkesbibliotekene

har i flg. Lov om folkebibliotek et veiledningsansvar overfor kommunene og de videregående skolene når det gjelder skolebibliotek. De fleste arrangerer også faglige møter, etterutdanningskurs og konferanser, som enten har skolebibliotek som tema eller har relevans for de som arbeider i skolebibliotek eller for lærere som skal bruke skolebiblioteket i elevenes læringsarbeid.

Grunnskolen:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i grunnskolen arrangeres gjerne i samarbeid med andre som blant andre regionale biblioteksamarbeid, folkebibliotek, fylkesmennenes utdanningsavdelinger og pedagogiske sentra.

Videregående skole:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i videregående skole arrangeres ofte i samarbeid med fylkenes utdanningsetat.