KRUTT for skolebibliotek – konferanse 20.01. 2014

20. januar 2014 arrangeres konferansen: KRUTT - Kompetanse, Ressurs, Undervisning, Tilgjengelighet, Team : Skolebibliotek for fremtiden. Konferansen arrangeres av fylkesbibliotekene i Buskerud, Vestfold, Østfold og Akershus, og er gratis for skolebibliotekarer og rektorer i disse fire fylkene.

Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane (faglig leder for Program for skolebibliotekutvikling 2009–2013)

Tid og sted: Mandag 20. januar 2014, kl 09.30. Thon hotell Opera Oslo rett ved Oslo Sentralbanestasjon.

En av foredragsholderne er Siri Ingvaldsen, tidligere faglig leder i Program for skolebibliotekutvikling v/UiA, nå fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane.

KRUTT Program

KRUTT presentasjon foredragsholdere

Konferansen er støttet av: Buskerud, Vestfold, Østfold og Akershus fylkeskommuner
ved avdelingene for videregående opplæring og fylkesbibliotekene, Bibliotekenes ITsenter AS og Norsk Bibliotektransport AS.


Fylkesbibliotekene

har i flg. Lov om folkebibliotek et veiledningsansvar overfor kommunene og de videregående skolene når det gjelder skolebibliotek. De fleste arrangerer også faglige møter, etterutdanningskurs og konferanser, som enten har skolebibliotek som tema eller har relevans for de som arbeider i skolebibliotek eller for lærere som skal bruke skolebiblioteket i elevenes læringsarbeid.

Grunnskolen:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i grunnskolen arrangeres gjerne i samarbeid med andre som blant andre regionale biblioteksamarbeid, folkebibliotek, fylkesmennenes utdanningsavdelinger og pedagogiske sentra.

Videregående skole:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i videregående skole arrangeres ofte i samarbeid med fylkenes utdanningsetat.