Kurs og konferanser

Den 05.11. 2013 starter IBBY Norge på sin årlige høstturné. Tre dyktige forelesere reiser landet rundt og forteller om årets bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker til bibliotekarer, lærere, bokhandlere og andre litteraturformidlere.

Kåre Kverndokken (red): 'Gutter og lesing'

Torsdag den 10.10.13 arrangeres det fagdag for skolebibliotekarer og lærere i grunnskolen og vgs i regi Skolebibliotekarforeningen i Østfold, Norsk Bibliotekforening avd. Østfold, Utdanningsforbundet avd. Østfold og Østfold Kulturutvikling.

Universitetet i Agder

Program og påmeldingsinformasjon for avslutningskonferansen 2013 i Program for skolebibliotekutvikling er nå lagt ut. Konferansen byr på et variert program med forelesninger, presentasjoner av skolebibliotek-prosjekt, utstillinger og utdeling av Skolebibliotekarforeningens litteraturpris for 2013. Vel møtt i Kristiansand 4.–5. juni!

Konferansen har tittelen "Undre og spørje, skape og dele… Skulebiblioteket i undervisninga", og vert halden på Universitetet i Agder (UIA) i Kristiansand den 4. og 5. juni 2013. På konferansen oppsummerer fagleg leiar Siri Ingvaldsen arbeidet i Program for skulebibliotekutvikling, og ressursskulane 2012–2013 presenterer prosjekta sine i foredrag, utstillingar og ein eigen publikasjon.

Nynorsk barnebokveke er eit samarbeid mellom Fylkesbiblioteket i Møre og Romsdal, Nynorsksenteret og Ivar Aasen-tunet. La forfattaren Bjørn Sortland og formidlaren Janne Karin Støylen inspirere deg og vise deg ny nynorsk barnelitteratur for ulike aldersgrupper.


Fylkesbibliotekene

har i flg. Lov om folkebibliotek et veiledningsansvar overfor kommunene og de videregående skolene når det gjelder skolebibliotek. De fleste arrangerer også faglige møter, etterutdanningskurs og konferanser, som enten har skolebibliotek som tema eller har relevans for de som arbeider i skolebibliotek eller for lærere som skal bruke skolebiblioteket i elevenes læringsarbeid.

Grunnskolen:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i grunnskolen arrangeres gjerne i samarbeid med andre som blant andre regionale biblioteksamarbeid, folkebibliotek, fylkesmennenes utdanningsavdelinger og pedagogiske sentra.

Videregående skole:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i videregående skole arrangeres ofte i samarbeid med fylkenes utdanningsetat.