Kurs og konferanser

Vinje oppvekstsenter©skulebiblioteket

Telemark fylkesbibliotek inviterer i samen med Fylkesmannen, Utdanningsforbundet og Norsk Skolelederforbund til konferanse om multibruk av skolebiblioteket på Kragerø vgs onsdag 04.10.12. En av innlederne er Knut Krossbakken, enhetsleder på en av ressursskolene i Program for skolebibliotekutvikling 2011–2012.

'Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering' er tittelen på IFLA-konferansen i 2012. IFLA's seksjon 11 – School Libraries and Resource Centers – har den 14. august en egen sesjon i programmet: Friends or Foes — public and school libraries a force for change for creating smart communities - School Libraries and Resource Centers with Public Libraries (Session 118).

The World Library and Information Congress 2012, 78th IFLA General Conference and Assembly, will take place at the Helsinki Exhibition & Convention Centre in Helsinki, Finland. More information on the IFLA World Library and Information Congress website.


Fylkesbibliotekene

har i flg. Lov om folkebibliotek et veiledningsansvar overfor kommunene og de videregående skolene når det gjelder skolebibliotek. De fleste arrangerer også faglige møter, etterutdanningskurs og konferanser, som enten har skolebibliotek som tema eller har relevans for de som arbeider i skolebibliotek eller for lærere som skal bruke skolebiblioteket i elevenes læringsarbeid.

Grunnskolen:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i grunnskolen arrangeres gjerne i samarbeid med andre som blant andre regionale biblioteksamarbeid, folkebibliotek, fylkesmennenes utdanningsavdelinger og pedagogiske sentra.

Videregående skole:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i videregående skole arrangeres ofte i samarbeid med fylkenes utdanningsetat.