Kurs og konferanser

Den 29.10. 2015 starter IBBY Norge på sin årlige høstturné. Tre dyktige forelesere reiser landet rundt og forteller om årets bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker til bibliotekarer, lærere, bokhandlere og andre litteraturformidlere.

Skolebiblioteket, Spangereid skole

Spangereid skole i Lindesnes kommune sto sentralt da NBF Skole i samarbeid med NBF Agder og Kompetansesenter Sør arrangerte dagsseminar med tema skolebibliotek. Seminaret samlet nesten 100 deltakere, i hovedsak fra Agderfylkene og Rogaland. Både fylkes-, folke- og skolebibliotek var representert, i tillegg til noen skoleledere og andre med interesse innenfor dette viktige feltet.

Den 04.11. 2014 starter IBBY Norge på sin årlige høstturné. Tre dyktige forelesere reiser landet rundt og forteller om årets bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker til bibliotekarer, lærere, bokhandlere og andre litteraturformidlere.

Kapittel er Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet. Kapittel 14 (17.–24.09.) skal handle om hvordan oljen former den måten vi mennesker lever og tenker. Åsne Hestnes, avdelingsleder for bibliotek på Dønski vgs, tidligere leder av NBF Skole og i redaksjonsgruppa for www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no, er en av innlederne på seminaret 'Det utadvendte biblioteket'.

Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane (faglig leder for Program for skolebibliotekutvikling 2009–2013)

20. januar 2014 arrangeres konferansen: KRUTT - Kompetanse, Ressurs, Undervisning, Tilgjengelighet, Team : Skolebibliotek for fremtiden. Konferansen arrangeres av fylkesbibliotekene i Buskerud, Vestfold, Østfold og Akershus, og er gratis for skolebibliotekarer og rektorer i disse fire fylkene.


Fylkesbibliotekene

har i flg. Lov om folkebibliotek et veiledningsansvar overfor kommunene og de videregående skolene når det gjelder skolebibliotek. De fleste arrangerer også faglige møter, etterutdanningskurs og konferanser, som enten har skolebibliotek som tema eller har relevans for de som arbeider i skolebibliotek eller for lærere som skal bruke skolebiblioteket i elevenes læringsarbeid.

Grunnskolen:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i grunnskolen arrangeres gjerne i samarbeid med andre som blant andre regionale biblioteksamarbeid, folkebibliotek, fylkesmennenes utdanningsavdelinger og pedagogiske sentra.

Videregående skole:

Møter, kurs og konferanser rettet mot skolebibliotek i videregående skole arrangeres ofte i samarbeid med fylkenes utdanningsetat.