Viktig nettsted i ny drakt: dubestemmer.no

www.dubestemmer.no er kommet i ny versjon . Nettsidene har fått ny design og innholdet er omskrevet og omstrukturert i fire hovedtema for hver aldersgruppe. På hver av temasidene ligger et presentasjonsmodus som skal være et støtteverktøy for lærerne i undervisningen.

Under hvert av de fire hovedtemaene finner man en fyldig temaartikkel, nyttige faktabokser, historier fra virkeligheten og filmer.

Sammen med de nye nettsidene er det også laget en helt ny film som handler om at personvern er en grunnleggende rettighet.

Alt innhold er fritt tilgjengelig for alle og på alle plattformer.

Du bestemmer ble lansert i 2007 og er et samarbeid mellom Datatilsynet, Senter for IKT i utdanningen, og Teknologirådet. Du bestemmer er dessuten støttet av Utdanningsdirektoratet.

Siden lanseringen har populariteten og relevansen bare økt, og tiden var inne for å gjennomgå og oppdatere alt innholdet på denne viktige ressursen om personvern og digital dømmekraft.

Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen sier bl a dette i et intervju (Aftenposten, 05.05.14):
- Et av våre fremste verktøy er undervisningsopplegget Dubestemmer.no, som er blitt brukt av 600.000 norske elever siden starten. Dette er for ungdom i alderen 9 til 17 år, og skal gi økt bevissthet rundt valgene man gjør ved bruk av digitale medier. Det er noe vi vil fortsette å samarbeide med Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet om. Jeg vil oppfordre til at enda flere av landets skoler tar opplegget i bruk, svarer Røe Isaksen.

 

Lenke:
> Senter for IKT i utdanningen: dubestemmer.no


Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet Informasjonskompetanse.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design.
 
 
 
VIKO
 
Søk og skriv

Søk og skriv

 
Kolla källan
 
Medietilsynet
 
Universitetet i Agder
 
Internetkunskap.se
 
Del og bruk
del & bruk
 
Infojakten
 
ung.no