Søke, finne, vurdere og bruke informasjon

Utvikling av informasjonskompetanse og digital kompetanse, vurdering av kilder, kildehenvisninger, nettvett og opphavsrett står sentralt i skolebibliotekene.
Vi har her samle lenker til en del nettsteder og eksempler innen informasjonskompetanse og kildekritikk.
Lenker legges inn i tilfeldig rekkefølge og suppleres fortløpende.

Det å kunne søke, finne, vurdere og bruke informasjon på en god måte,
er viktig i alle fag.
Det trekkes blant annet fram i Stortingsmelding nr 17 (2006-2007)
'Eit informasjonssamfunn for alle' og 'Bibliotekreform 2014'.
Vi finner det også igjen i målene for 'Program for skolebibliotekutvikling'
ved Universitetet i Agder.
     
RESSURS ANSVARLIG KOMMENTAR
     
VIKO 'Veien til informasjonskompetanse,
NTNU
Ressurs for studenter. Nettbasert kurs.Har egen film og egen fagVIKO.
Ny utgave januar 2011 tilrettelagt for universell utforming.
     
Sandefjord videregående skole Læringssenteret ved Sande-
fjord vgs
Ressurs for elever i videregående skole. Søkeprosess, kildekritikk og kildehenvisninger.
     
Drammen videregående skole Skolebiblioteket ved Drammen videregående skole Ressurs for elever og lærere i videregående skole. 4 kurspakker i digital kompetanse, informasjonskompetanse og digital dømmekraft på læringsplattformen It's learning.
     
Drammen vgs,
naturfagprosjektet
Skolebiblioteket ved Drammen videregående skole Kildekritikk i naturfag, et prosjektpå Vg1. Prosjektet er beskrevet på skolens wiki, og skolebiblioteket har også laget en kurs-wiki for skolebibliotekarer.
     
Let & lær på skolebiblioteket Bærum kommune, grunnskoleopplæring Ressurs for elever i grunnskolen i Bærum. Verktøy i digitale ferdigheter og informasjonskompetanse relatert til målene i Kunnskapsløftet.
     
Mord 2.0 Utarbeidet av M. Solvig og
C. A. Lund i forbindelse med studiet 'Master IKT i læring', våren 2009
Opplegget er beregnet for elever fra 7. trinn til 1. vgs. Tidsbruk: 3 - 6 timer, avhengig av tid til for- og etterarbeid.
     
Jaokurs Jan-Arve Overland, Kongs-
berg vgs, lærer i mediefag
Wiki om hvordan vi kan bruke web 2.0 for å styrke elevenes informasjonskompetanse. Teori. Henvisninger til fagstoff og forskning. Praktiske oppgaver
     
Ung.no Barne, ungdoms- og familiedirektoratetet Kort sjekkliste for kildekritikk.
     
Trygg bruk Medietilsynet Om personvern, dataspill, digital mobbing, kildekritikk mm, Regler og ressurser for å hjelpe oss til å bli tryggere på nett, Barn og unge, foreldre og lærere er målgruppen. (Tidligere SAFT)
     
Kildebruk Universitetet i Agder,
biblioteket
Nettsted for studenter om riktig kildebruk, kildehenvisninger, opphavsrett, plikter mm Henviser til andre kilder. Om oppgaveskriving og ulike referanseverktøy som EndNote med veiledning.
     
d&b
Del og bruk
Ingunn Kjøl Wiig, initiativtaker
Siv Marit Ersdal 'Informasjonskompetanse'
'Del det du har og bruk det du får'. En 'NING' for alle med interesse for sosial web, IKT og skole. Grupper som 'Informasjonskompetanse' og 'Digital dømmekraft'. Tips til undervisningsopplegg og diskusjoner.
     
Bibliotek2020 -
InfoLit-seminar
Høgskolen i Oslo. 1.bibliotekarprogrammet Resultater fra seminarrekke om Informasjonskompetanse knyttet til 1.bibliotekarprogrammet med
blogger, forslag til informasjonskompetansemål og oppgaveeksempler. Se artikkel.
     
Infojakten Heidi Bodal og Torunn Skofsrud Boger, bibliotekarer ved Høgskolen i Østfold Verktøy for elever og lærere i grunnskolen. Teknisk løsning er utviklet av to studenter i informatikk.
     
NDLA (Nasjonal
Digital Læringsarena)
  Kurs 1: Gode søk. Kurs 2: Kildekritikk. Kurs 3: Presentasjoner
     
Mailand vgs informasjons-kompetansewiki Laget av bibliotekarene ved Mailand videregående skole Laget for elever i vgs. Inneholder nyttige tips om informasjonskompetansens fire deler: søke, vurdere, bruke og referere til informasjon. Også oppskrift på bruk av verktøyet Zotero for å holde oversikt over kilder.
     
UTENFOR NORGE    
     
Kolla källan Källkritik och säkerhet på nätet, Skolverket, Stockholm For lærere og skolebibliotekarer. Informasjonssøking, kildekritikk og opphavsrett for barn og unge. Kan abonnere på nyhetsbrev.
     
Netpilot.dk Netpilot er et samarbeid mellom diverse biblioteker, skolebibliotekarforeninger og Learning Lab Denmark For lærere og skolebibliotekarer. Dansk nettside/guide til informasjonssøking.
     
Bibteach.dk 'Biblioteksundervisernes toolbox'.
Herning Bibliotekerne
Undervisningsopplegg i informasjonskompetanse for brukere på flere nivå; i utdanningsløpet eller som vanlig borger. Pedagogiske og didaktiske begrunnelser. Eget opplegg for 'Digital læring'
     
Library Test DEff-Danmarks elektroniske fag-og forskningsbibliotek, Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Universitetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek 'How are your academic information skills?' Test på nett for å kartlegge studenters informasjonskompetanse
.
     
Internetkunskap Disruptive Media och Internetkunskap på uppdrag av .SE:s Internetfond. Et svensk prosjekt skal produsere 16 korte filmer med det formålet å øke forståelsen og lære skoleelever hvordan de blir bedre internettbrukere.
     
WebbIT ILS - Informations- och lånecentraler i samverkan Svensk nettsted som samler læringsressurser i form av filmer, lydfiler, pdf-filer mv. Hoveddelen av innholdet handler om informasjonskompetanse, kildekritikk, sosiale medier og nye muligheter på nettet. Materialet er tenkt brukt som selvstudium.

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet Informasjonskompetanse.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design.
 
 
 
VIKO
 
Søk og skriv

Søk og skriv

 
Kolla källan
 
Medietilsynet
 
Universitetet i Agder
 
Internetkunskap.se
 
Del og bruk
del & bruk
 
Infojakten
 
ung.no