Nysgjerrigper i skolebiblioteket

Nysgjerrigpermetoden er en vitenskapelig, prosjektbasert arbeidsmetode som passer for elever på barnetrinnet helt fra første klasse. Nysgjerrigpermetoden ingegrerer arbeid med grunnleggende ferdigheter, kompetansemål i faget og sosial kompetanse.

Veiledningsheftet ‘Nysgjerrigpermetoden – vitenskapelig metode til skolebruk’ gir en innføring i metoden og praktiske tips til skolebruk basert på erfaringer fra lærere og elevprosjekter som er sendt inn til Nysgjerrigpers forskningskonkurranse.

Nysgerrigpermetoden kan brukes i alle fag og på alle trinn i grunnskolen

I Nysgjerrigpermetoden skal elevene selv finne en problemstilling som de formulerer en hypotese til . I fellesskap skal de utvikle, velge ut og gjennomføre undersøkelser for å samle inn data og teste hypotesene. Resultatene vurderes, elevene oppsummerer og trekker sine konklusjoner og avslutningsvis presenterer de prosjektet for andre.

Nysgjerrigpermetoden tar sikte på å:

  • Gjøre lærere kjent med at vitenskapelig metode kan brukes som arbeidsmetode i alle fag
  • Vise elever hvordan kunnskap blit til og hvordan de selv kan finne svar på spørsmål med egne undersøkelser

Nysgjerrigper er en ressurs fra Norges forskningsråd.

 

 

Lenker:
> Nysgjerrigper.no
> Nysgjerrigpermetoden.no
> ‘Nysgjerrigpermetoden – vitenskapelig metode til skolebruk’ (pdf)


Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet Informasjonskompetanse.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design.
 
 
 
VIKO
 
Søk og skriv

Søk og skriv

 
Kolla källan
 
Medietilsynet
 
Universitetet i Agder
 
Internetkunskap.se
 
Del og bruk
del & bruk
 
Infojakten
 
ung.no