Avis i skolen – Nasjonal avisuke 2015

I uke 44/2015 kan alle landets elever på 4., 6. og 9. trinn delta i årets Avisuke. I Avisuka får klassen tilsendt gratis arbeidshefter og sett av aviser til elevene. Heftene inneholder mange og varierte oppgaver som gir lesetrening, begrepslæring og mediekunnskap.

Avisuka er et samarbeid mellom Avis i skolen og den enkelte regions lokalavis(er).

Avis i Skolen har som mål å arbeide for at barn og unge skal bli aktive brukere og bevisste lesere av aviser på papir og digitalt, med fokus på å stimulere elevenes leseferdigheter, interesse for samfunnsspørsmål og medvirkning i demokratiske prosesser.

Gjennom den årlig avisuka får skolene tilbud om et læreplanbasert undervisningsopplegg med avis som læringskilde. Materiellet er gratis og bestilles på nettsidene til Avis i skolen. Lærerveiledning til de enkelte elevheftene kan lastes ned fra nettet.

Frist for bestilling til Avisuka 2015 er 18. september.

Noen av regionene i Avis i skolen har egne nettsider med undervisningstips og opplegg av generell interesse for skoler uansett geografisk tilhørighet.
To gode eksempler er Avis i skolen: Agder og Avis i skolen: Hordaland

 

Lenker:
> Avis i skolen: Avisuka 2015
> Avis i skolen: Agder
> Avis i skolen: Hordaland
> Avis i skolen: Skoleavis på nett
> Avis i undervisningen – Danmark
> Mediebedriftene: Avis i skolen


Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet Informasjonskompetanse.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design.
 
 
 
VIKO
 
Søk og skriv

Søk og skriv

 
Kolla källan
 
Medietilsynet
 
Universitetet i Agder
 
Internetkunskap.se
 
Del og bruk
del & bruk
 
Infojakten
 
ung.no