Informasjonskompetanse og kildekritikk

I dag la Medietilsynet frem undersøkelsen 'Barn og medier 2014'. Undersøkelsen viser en stor økning i bruk av nettbrett og smarttelefoner sammenlignet med tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført for to år siden. Den viser også at det er stadig yngre barn som tar i bruk teknologi.

Foreldreveileder fra Medietilsynet: 'Har du barn på sosiale medier – dette trenger du å vite'

Medietilsynet har utviklet en ny veileder for foreldre med barn på sosiale medier. Mange aktører innenfor offentlig virksomhet, ideelle organisasjoner og kommersielle aktører står sammen med Medietilsynet. Veilederen presenterer konkrete råd, blant annet om personvern, aldersgrenser, passord og nettvett.

Kommunalråd for utdanning i Tromsø kommune la den 9. april fram 'Høringsutkast til Strategiplan mot mobbing'. Samtidig ble nettstedet 'Verktøykasse mot mobbing' lansert. Forebygging av digital mobbing inngår som en del av den kommunale planen, og den er også knyttet til kommunens IKT-plan der digital dømmekraft er et viktig område.

Muligheter og utfordringer i dagens digitale samfunn var tema da barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne deltok på European Consumer Summit i Brussel 1.april 2014.

IKT-senteret

Monitor skole er en undersøkelse av elevers bruk av IKT, deres valg og utvikling av læringsstrategier og deres læringsutbytte (digitale kompetanse). Rapporten for 2013 viser en svak nedgang i databruk i skolen siden 2011, noe som også sees i sammenheng med de områdene Norge scorer dårlig på i PISA 2012.


Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet Informasjonskompetanse.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design.
 
 
 
VIKO
 
Søk og skriv

Søk og skriv

 
Kolla källan
 
Medietilsynet
 
Universitetet i Agder
 
Internetkunskap.se
 
Del og bruk
del & bruk
 
Infojakten
 
ung.no