Informasjonskompetanse og kildekritikk

Infojakten

Biblioteket ved Høgskolen i Østfold har i dag lansert internettverktøyet 'Infojakten' med moduler bygd opp etter kompetansemålene i K06. 'Infojakten' er en gratisressurs og er laget av to bibliotekarer ved HiØ.

’Let & lær’ er et verktøy i digitale ferdigheter og informasjonskompetanse, relatert til målene i Kunnskapsløftet. Nettstedet, som er laget for elevene i grunnskolen i Bærum, har også informasjon om etikk og nettvett.


Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet Informasjonskompetanse.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design.
 
 
 
VIKO
 
Søk og skriv

Søk og skriv

 
Kolla källan
 
Medietilsynet
 
Universitetet i Agder
 
Internetkunskap.se
 
Del og bruk
del & bruk
 
Infojakten
 
ung.no