Informasjonskompetanse og kildekritikk

Ellen Hjortsæter er førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Inst. for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Hennes spesialfelt er kunnskapsorganisasjon og gjenfinning. Et viktig interesseområde er sammenhengen mellom informasjonssøking, informasjonsanvendelse og læring. Hun er også opptatt av bibliotekets og bibliotekarens rolle i undervisning og læring.

Norgesuniversitetet

Norgesuniversitet har lansert et nettsted som gir info og veiledning om deling av digitale ressurser og opphavsrett. Nettstedet heter 'DelRett: opphavsrett og undervisning'. Her finner man svar på spørsmål om hva man har lov til når det gjelder bruk av film, bilder, tekst og lyd.

To skolebibliotekarer, Siv Marit Ersdal fra Drammen vgs og Birgithe Schumann-Olsen fra Lier vgs, har utarbeidet fire kurspakker som handler om å hente informasjon, vurdere informasjon, riktig kildebruk og bruk av verktøy.

Del og bruk

I løpet av 2010 har en gruppe erfarne skole- og folkebibliotekarer gjennomført et seminar der de har gått nærmere inn på begrepet informasjonskompetanse. Hovedmålet med arbeidet er å gi seminardeltakernes bidrag til en konkretisering av dette begrepet.

VIKO

NTNU Universitetsbiblioteket har lansert en ny versjon av nettstedet VIKO (Veien til informasjonskompetanse). VIKO fungerer som en verktøykasse for studenter og andre som skal skrive oppgave, og den nye utgaven har fått universell utforming og tilgjengelighet for synshemmede.


Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet Informasjonskompetanse.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design.
 
 
 
VIKO
 
Søk og skriv

Søk og skriv

 
Kolla källan
 
Medietilsynet
 
Universitetet i Agder
 
Internetkunskap.se
 
Del og bruk
del & bruk
 
Infojakten
 
ung.no