Informasjonskompetanse og kildekritikk

Drammen vgs har gjennom flere år utviklet et prosjekt Kildekritikk i naturfag. Det blir gjennomført på vg1,inneværende år for 16-18 paralleller. Bibliotekarene er med hver klasse i 4 økter (90 min). Oppstarten er et lite kurs om kildekritikk og hvordan bilder brukes på en lovlig måte.

Leif Harboe er lærer på Bryne vgs og skriver om digital praksis på bloggen 'Norsklærer med digitalt grensesnitt'. Denne høsten har han gitt ut boka 'Grunnleggende digitale ferdigheter for lærere', og om noen dager kommer 'Grunnleggende digitale ferdigheter for elever'

DelRett.no

Den nye veiledningstjenesten DelRett.no skal hjelpe lærere på skoler, høgskoler og universiteter å dele digitalt innhold riktig. Tjenesten, som er utviklet av Norgesuniversitetet og Senter for IKT i utdanningen, er laget for lærere og forelesere som har spørsmål om opphavsrett og deling av digitale læringsressurser.

På bloggen til Norsk Bibliotekforening, avdeling skole, kan vi lese at fylkesbibliotekene i Oppland, Hedmark og Akershus samarbeider om et seminar 14.-15.11. i Oslo. 45 deltakere er meldt på seminaret, som har fått tittelen: 'Informasjonskompetanse og læring i et bibliotekdidaktisk perspektiv'.

Om boka, som ble lansert i begynnelsen av september 2011, skriver forlaget: 'Informasjonskompetanse er en uunnværlig håndbok for studenter som skal skrive eksamensoppgaver, essay, tidsskriftartikler og større avhandlinger.....


Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet Informasjonskompetanse.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design.
 
 
 
VIKO
 
Søk og skriv

Søk og skriv

 
Kolla källan
 
Medietilsynet
 
Universitetet i Agder
 
Internetkunskap.se
 
Del og bruk
del & bruk
 
Infojakten
 
ung.no