Informasjonskompetanse og kildekritikk

Mandag 6. mai 2013 skal Informasjonskompetanse.no presenteres på NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring). Det er Ingrid Bie Helgesen, lærer og skolebibliotekar ved Skåredalen skole i Haugesund som skal fortelle om nettstedet og sine erfaringer med bruk av det i undervisninga.

Barnehagebarn over hele landet får råd av Donald Duck for å bli tryggere og mer bevisste på internett. Senter for IKT i utdanningen, Medietilsynet, Foreldreutvalget for barnehagebarn og Redd Barna er blant utgiverne av heftet med informasjon om nettvett til barn i førskolealder og foreldrene deres.

Prosjektet Skriving og etisk kildebruk har lagt ut ein helt ny versjon av nettsida Søk & Skriv, med bl a design og to nye moduler. Søk & Skriv er laget for studenter som ønsker å lære mer om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiested og -emne.

Digital dømmekraft omhandler personvern, opphavsrett og kildekritikk og er et forslag til minimumsgjennomgang for grunnskolen i disse temaene. Planen ble, i samarbeid med MedieTilsynet, formelt lansert 5. februar 2013, på den nasjonale Trygg Bruk-dagen (Safer Internet Day).

Medietilsynet logo

Den 5. februar 2013, på 'Safer Internet Day', overrakte Pia Lang fra Medietilsynet kunnskapsminister Kristin Halvorsen fem krav. Dette er krav som samtidig etterlyser hvorfor den femte av de grunnleggende ferdighetene fra LK06 – digitale ferdigheter – ikke blir fulgt opp.


Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet Informasjonskompetanse.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design.
 
 
 
VIKO
 
Søk og skriv

Søk og skriv

 
Kolla källan
 
Medietilsynet
 
Universitetet i Agder
 
Internetkunskap.se
 
Del og bruk
del & bruk
 
Infojakten
 
ung.no