Informasjonskompetanse og kildekritikk

Utvikling av informasjonskompetanse og digital kompetanse, vurdering av kilder, kildehenvisninger, nettvett og opphavsrett står sentralt i skolebibliotekene.
Vi har her samle lenker til en del nettsteder og eksempler innen informasjonskompetanse og kildekritikk.
Lenker legges inn i tilfeldig rekkefølge og suppleres fortløpende.

I uke 44/2015 kan alle landets elever på 4., 6. og 9. trinn delta i årets Avisuke. I Avisuka får klassen tilsendt gratis arbeidshefter og sett av aviser til elevene. Heftene inneholder mange og varierte oppgaver som gir lesetrening, begrepslæring og mediekunnskap.

Nysgjerrigpermetoden er en vitenskapelig, prosjektbasert arbeidsmetode som passer for elever på barnetrinnet helt fra første klasse. Nysgjerrigpermetoden ingegrerer arbeid med grunnleggende ferdigheter, kompetansemål i faget og sosial kompetanse.

www.dubestemmer.no er kommet i ny versjon . Nettsidene har fått ny design og innholdet er omskrevet og omstrukturert i fire hovedtema for hver aldersgruppe. På hver av temasidene ligger et presentasjonsmodus som skal være et støtteverktøy for lærerne i undervisningen.

‘Hvor har du det fra?’ er en del av ‘Kampanjen for journalistikken‘. Denne kampanjen, som er et samarbeid mellom Norsk Journalistlag, NDLA med flere, har som mål å bidra til at unge i alderen 15-19 år bli gode og kritiske mediebrukere – gjennom kunnskap om kildekritikk, journalistisk metode og medieetikk.


Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet Informasjonskompetanse.no på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design.
 
 
 
VIKO
 
Søk og skriv

Søk og skriv

 
Kolla källan
 
Medietilsynet
 
Universitetet i Agder
 
Internetkunskap.se
 
Del og bruk
del & bruk
 
Infojakten
 
ung.no