De digitale ressursene Detektor og Skoleverkstedet vil bli lagt ned.

Deichmanske bibliotek har sendt ut informasjon om at det er besluttet at de digitale tjenestene Detektor og Skoleverkstedet fra Deichmanske bibliotek skal avvikles. Begrunnelsen er at tjenestene er basert på utdaterte tekniske løsninger, og at det er tidkrevende og tungvint å vedlikeholde innholdet.

detektor.no

Emneportalenes tid er forbi, og flate html-sider og lenkesamlinger er gammeldags både i form, innhold og brukergrensesnitt. Besøksstatistikken for de siste årene viser også at tjenestene har vært lite brukt.

Tjenesten 'Hjelp til fordypningsoppgaven' vil ikke bli berørt av avviklingen.

Innholdet fra tjenestene vurderes for eventuell senere bruk og framtidige formidlings- og utviklingsprosjekter. Bokanbefalingene fra Skoleverkstedet er allerede lagt inn i Bokanbefalinger-basen og er tilgjengelige her: http://anbefalinger.deichman.no.

FAKTA:

Detektor
http://detektor.emneportal.no/
• Målgruppe: Skoleelver på mellomtrinnet og videregående
• Emneportal med 2800 ulike nettsider (lenkesamling)

Skoleverkstedet
http://skoleverkstedet.deichman.no
• Målgruppe: Grunnskoleelever
• Bokanbefalinger og nettsider (lenker) inndelt etter tema

http://www.deichman.no


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek