Utdanning for skolebibliotek

Bachelorutdanningen i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er under revidering. I den anledning inviterte HiOA bibliotekarer fra flere praksisfelt til utformelt seminar den 19.09. for å komme med innspill og synspunkter både på gjeldende og utdanning og en fremtidig.

På møtet deltok bibliotekarer fra ulike fag-, folke- og utdanningsbibliotek.

Det skulle være særlig fokus på det som tradisjonelt har vært et litteratur- og formidlingsfag og på hva de humanistiske perspektivene kan bidra med inn i utdanningen

Åsne Hestnes, skolebibliotekar og styremedlem i Norsk Bibliotekforening avdeling skole var en av de inviterte, og har gjengitt på NBF skoles blogg de tankene hun har rundt temaet.

 

Lenke:
> NBF skoles blogg: Utdanning for skolebibliotek (28.10.12)