'Skolebibliotek i Norden' på Bibliotekmessen i Gøteborg

Den 27.09.2012 åpnet den store bokmessen i Gøteborg . Hovedtemaet i år var Norden, og i den forbindelse hadde den 'Nationella Skolbiblioteksgruppen' invitert Danmark, Finland og Norge til seminaret 'Skolebibliotek i Norden' .

Bibliotekmässan 2012, Göteborg©ordfsbv.wordpress.com

Den 1. juli 2011 fikk Sverige en ny skolelov som sier at alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek. Loven blir sett på som et stort framskritt, men støter på en rekke praktiske utfordringer i den svenske skolehverdagen. Gjennom erfaringsutveksling ønsker Sverige å få høre hvordan de andre nordiske landene har oppfylt elevenes rett til tilgang til skolebibliotek.

Norges satsing gjennom Program for skolebibliotekutvikling er av stor interesse for de andre nordiske landene. Måten programmet er organisert på, med stor vekt på erfaringsspreding fra prosjekter på skolenivå og med rektor som obligatorisk leder i prosjektgruppa, nikker alle bifallende til.

Samme dag som bokmessen åpnet, la den svenske Litteraturutredningen fram rapporten 'Leselandets kultur'. Der ble det slått fast at leseferdigheten blant unge minker, og at det finnes store sosiale forskjeller i lesevanene blant svenske innbyggere.

Et av de tiltakene som Litteraturutredningen foreslår, er

Dagens Nyheter 27.09.12©ordfsbv.wordpress.com

Bemanna skolbiblioteken. Internationell forskning visar att skolbibliotekarier är mycket effektiva inspiratörer vad gäller att öka läsfärdigheten hos eleverna. Skolbibliotek utan skolbibliotekarier har inte alls samma positiva effekter. Därför föreslår vi att det införs bestämmelser som anger att huvudmännen ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med bibliotekarier som ett stöd i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet.

Deltakerne i panelet hadde mange momenter å diskutere, både før, under og etter framleggene. Noe er likt i de nordiske landene, men mye er forskjellig. Felles for alle er at det er mangel på ressurser etablering, innhold og bemanning. Felles for alle er også at det er et nasjonalt ønskemål at elevenes leseferdigheter skal være så høye som mulig, og alle er enige om at veien dit går gjennom skolebiblioteket.

 

Lenker:
> Bok & Bibliotek, Gøteborg Book Fair 2012: 'Skolebibliotek i Norden'
> 'OrdfSBV – Med sikte på framtiden': Blogg skrevet av lederen i SkolebibliotekVest
> Nationella Skolbiblioteksgruppen, Sverige
> 'Bred kampanj ska stärka svenskarnas läsförmåga', Dagens Nyheter 27.09.12