Norsk Bibliotekforening utfordrer landets rektorer

Den 17. oktober sendte Norsk Bibliotekforening brev til 2775 grunnskolerektorer og stilte dem spørsmålet: ”Sørger du for at din skole har et skolebibliotek med kompetent personale, som har fokus på lesing og som gir opplæring i digital kompetanse og nettvett?”

Norsk Bibliotekforening logo

Her er pressemeldingen som Norsk Bibliotekforening har sendt ut i forbindelse med saken:

Rektor har ansvar for å utvikle biblioteket på sin skole. Ved å satse på skolebiblioteket fremmer skolen læring, samarbeid og kreativitet. Et godt skolebibliotek gir næring til vitebegjær og leselyst, det gir tilgang til informasjon og opplevelser og det gir opplæring i digitalkompetanse og nettvett. Skolebibliotekstatistikk viser at hver elev låner 13,8 bøker hvert år, 79 % av elevene bruker skolebiblioteket 1 gang i uken eller oftere og 89 % lærere bruker skolebiblioteket når de forbereder seg.

De fleste skoler i landet har et skolebibliotek, men knapt 30 prosent av dem er bemannet med bibliotekfaglig personale. Bibliotekaren er til stede gjennomsnittlig 6 timer per uke i skolebiblioteket. Satsingen på skolebibliotek varierer mye fra skole til skole og forskjellene i skole-Norge er store.

Norsk Bibliotekforening ønsker at landets rektorer ruster opp sine skolebibliotek fordi et godt utbygd skolebibliotek jevner ut sosiale, språklige og økonomiske forskjeller blant elevene. En god skole skal ha et godt skolebibliotek fordi det er viktig for skolens pedagogiske utvikling og dermed er en viktig del av barnas skolehverdag. Rektorene må satse på gode skolebibliotek fordi våre barn trenger det og fortjener det.

Vedlagt brev til landets grunnskolerektorer fra Norsk Bibliotekforening.

Lese mer om gode skolebibliotek og kampanjen på vår ressursside om skolebibliotek

Kontaktpersoner:
NBFs leder Ingeborg Rygh Hjorthen
Mobiltlf: 41 23 80 11
E-post: ingeborg@norskbibliotekforening.no

NBFs avdeling skole Randi Lundvall
Mobiltlf: 93 08 56 29
E-post: rlundvall@hotmail.com