Læringssentre i ny folkeskolelov i Danmark

Danmark er i ferd med å få ny folkeskolelov med tilhørende reformer. Noen endringer har trådt i kraft, og noen skal gjelde fra neste skoleår. I den forbindelse har 'Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre' har vært til uttalelse med høringsfrist 15. mai 2014.

Undervisningsminister Christine Antorini©Undervisningsministeriet

Endringene i den danske Folkeskoleloven åpner for å tilsette andre yrkesgrupper som i undervisningsstillinger i skolen, og det trenger ikkel være en skolebibliotekar som skal ha ansvaret for læringscentrene.

   

Lenker:
> 'Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre' (Kulturstyrelsen)
> Kulturstyrelsen
> Danmarks skolebibliotekarer
> Læringscentret i den nye folkeskole' (Emu, Danmarks læringsportal)