Artikler om skolebibliotek

PISA-undersøkelsen viser at lesekompetansen blant elever i norsk skole nå er på omtrent samme nivå som i år 2000, og at forskjellene mellom gutters og jenters leseferdigheter øker. Og hvordan er situasjonen i Telemark? Lillian Nilssen, Fylkesbiblioteksjef Telemark fylkesbibliotek og Målfrid Lille, leder for Norsk Bibliotekforening, avd. Telemark har sett på skolebibliotektilbudet i fylket.

Venstre

Folke- og skolebibliotekene er en viktig del av virksomheten i kommunene, men hva vil politikerne og partiene si i valgprogrammene sine?

Leder i Norsk Bibliotekforening, Svein Arne Tinnesand, skriver i en artikkel i Bibliotekforum nr 7/2010 om den betydninga et godt skolebibliotek har å si for læringsmiljøet ved skolen.

Anne Hustad, tidligere leder av Norsk Bibliotekforening, har fast spalte på kultursidene i avise Nationen hver fjerde uke. I kronikken publisert den 27.08.10, setter hun fokus på skolebibliotekarene og framhever den spesielle rollen som disse kan spille i mange elevers liv.

Svein Arne Tinnesand

I en kronikk i avisa Klassekampen i juli i år, tar leder Svein Arne Tinnesand i Norsk Bibliotekforening opp viktigheten av gode skolebibliotek for å løse flere av dagens utfordringer i skolen. Han viser til konkrete eksempler på prosjekt og tiltak som har gitt resultater.