Artikler om skolebibliotek

Lærebøker i videregående skole

Overskriften er hentet fra en artikkel i tidsskriftet Bibliotekaren nr 4/2010. Artikkelen er et innlegg i debatten rundt utlånsordningen for læremidler i videregående skole og viser til en artikkel i nr 3/2010 om samme tema.

Tidsskriftet 'Bok og Bibliotek' nr 2/2010 kom i uke 12 ut med nytt nummer. En av artiklene er 'Skolebiblioteket som motivator for læring', skrevet av Birgithe Schumann-Olsen, leder NBF avd. Buskerud og bibliotekar på Lier videregående skole i Drammen.

Åkrehamn vidaregåande skole ligger på Karmøy i Rogaland. Det er en yrkesfaglig skole med studieretningene Bygg og anlegg, Teknikk og industriell produksjon, Helse- og sosialfag, Elektro og Media og kommunikasjon og en avdeling for alternativ opplæring. Det er ca 450 elever og 100 ansatte på skolen. Alle elevene har egen bærbar PC, og skolen satser på digitale læremidler og verktøy. Biblioteket er åpent hele skoledagen og har ansatt fagutdannet bibliotekar i 100% stilling.

Birgithe Schumann-Olsen, leder i NBF avd. Buskerud og skolebibliotekar ved Lier videregående skole, tipser Kristin Halvorsen og resten av regjeringen om å ta tak i skolebiblioteket som en aktør til å motvirke frafall.