Artikler om skolebibliotek

Nasjonella Skolbiblioteksgruppen i Sverige vil gjennom prisen 'Årets skolebibliotek' gjøre oppmerksom på gode eksempler på svenske skolebibliotek. I år gikk denne utmerkelsen til Centrumskolan Växjö, som gjennom nettsidene og i ulike delingstjenester viser et rikt og variert læringsmiljø der skolebiblioteket står i sentrum.

Undervisningsminister Christine Antorini©Undervisningsministeriet

Danmark er i ferd med å få ny folkeskolelov med tilhørende reformer. Noen endringer har trådt i kraft, og noen skal gjelde fra neste skoleår. I den forbindelse har 'Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre' har vært til uttalelse med høringsfrist 15. mai 2014.

Bachelorutdanningen i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er under revidering. I den anledning inviterte HiOA bibliotekarer fra flere praksisfelt til utformelt seminar den 19.09. for å komme med innspill og synspunkter både på gjeldende og utdanning og en fremtidig.

Norsk Bibliotekforening logo

Den 17. oktober sendte Norsk Bibliotekforening brev til 2775 grunnskolerektorer og stilte dem spørsmålet: ”Sørger du for at din skole har et skolebibliotek med kompetent personale, som har fokus på lesing og som gir opplæring i digital kompetanse og nettvett?”

Bibliotekmässan 2012, Göteborg©ordfsbv.wordpress.com

Den 27.09.2012 åpnet den store bokmessen i Gøteborg . Hovedtemaet i år var Norden, og i den forbindelse hadde den 'Nationella Skolbiblioteksgruppen' invitert Danmark, Finland og Norge til seminaret 'Skolebibliotek i Norden' .