2012

Barn XO : Ta rommet! er en konferanse for alle som arbeider med formidling og bibliotektjenester til barn. Konferansen finner sted på Hotell Scandic i Asker den 23. og 24. mai 2012.
Holumskogen skole i Nittedal, ressursskole 2010-2011 i Program for skolebibliotekutvikling, er en av skolene på konferanseprogrammet.

Lesesenteret arrangerer 26.-27.03. 2012 nasjonale konferansen om lesing i Stavanger Forum. Konferansen har tittelen 'Hva har du lært på skolen i dag?', og setter fokus på lesing, læring og vurdering. Påmeldingsfristen er 27.02. 2012.

SLAMIT - School Libraries As Multimedia learning Centres In-service Training er et EU-prosjekt som ønsker å såre videre tanken om hvordan skolebibliotek kan utvikles til å bli fullveridge ressurssentre for læring. SLAMIT inviterer nå til ny skolebibliotekkonferanse 25.03. - 31.03. 2012 i Ennis, Ireland.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek