2011

Nynorsksenteret

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i barnehagen og i grunnopplæringa (frå barneskulen til og med vidaregåande skule). På nettstaden til senteret er det samla ei stor mengd ressursar, opplegg og tips til bruk i læringsarbeidet i alle fag.

Leselysten blant elever i de nordiske landene har gått ned, spesielt blant guttene. I undervisningen bør det legges større vekt på å tilby litteratur som appellerer til både gutter og jenter, sier forskere som på oppdrag fra Nordisk ministerråd har videreanalysert de nordiske PISA-resultatene fra 2009.

Berte og Iver©Nynorsksenteret

Berte og Iver er ei storsatsing på nynorsk språkstimulering for born frå Nynorsksenteret. Nettsidene inneheld spel, filmar og aktivitetar for dei eldste i barnehagen og dei yngste i barneskulen. Nettstaden er bygt opp som eit hus med forskjellige rom. I romma er det ulike oppgåver og aktivitetar som borna kan prøve.

I løpet av uke 46 får mer enn 30 skoler og bibliotek i Oslo, Hedmark, Oppland, Hordaland, Trøndelag og Troms besøk av fire barne- og ungdomsbokforfattere fra Sverige og Danmark. Målet for besøket er blant annet å øke forståelsen og interessen for svensk og dansk språk blant norske elever.

Resultater fra Nasjonal prøve i lesing 2011 er tilgjengelig på Skoleporten og i Prøveadministrasjonssystemet (PAS). Utdanningsdirektoratet har også publisert en analyse av tallene på sine nettsider. Analysen viser at det er liten endring i mestringsnivå for fylker, men det er en økning i fylker som har gjennomsnittlig mestringsnivå over nasjonalt nivå.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek