Lesing i skolebiblioteket

Før skolestart har alle grunnskoler i landet fått tilsendt heftet ’Lesing i skolebiblioteket’. Dette heftet er det siste i veiledningsmateriellet ’Lesing er…’. Det er gitt ut av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og utarbeidet i samarbeid med Program for skolebibliotekutvikling, Universitetet i Agder.

'Lesing i skolebiblioteket' (utsnitt)

I forordet til heftet står det bl al:

’Skjønnlitteraturen har alltid hatt en stor og viktig plass i skolebiblioteket. Med innføringen av Kunnskapsløftet har skolebiblioteket fått flere utfordringer. Elevene skal arbeide med et utvidet tekstbegrep og bygge kunnskap basert på informasjon fra flere kilder enn læreboka. Med sin vekt på læringsstrategier, digital kompetanse, informasjonssøk og kildekritikk legger læreplanen føringer for arbeidet med informasjonskompetanse i skolen. Dermed utfordres framtidas skolebibliotek til å tenke nytt.’

En rekke ressurspersoner har skrevet artikler til heftet, og fem grunnskoler bidrar med eksempler som viser skolebibliotekenes ulike innfallsvinkler til lesing.

Lesesenteret: 'Lesing i skolebiblioteket'

I tillegg til en presentasjon av studietilbudet i skolebibliotekkunnskap ved Universitet i Agder, er det også en kort informasjon om Det flerspråklige bibliotek og Lyd- og blindeskriftsbiblioteket.

Redaktørene for heftet er Trude Hoel fra Lesesenteret og Siri Ingvaldsen og Anne Kari Slettan fra Program for skolebiblioteket.
Kunstneren Ragnar Aalbu har gjennomillustrert heftet med muntre og karakteristiske bilder.

Flere eksemplarer av heftet ’Lesing i skolebiblioteket’ kan bestilles fra Lesesenteret. Heftet er på 46 sider og koster kr 75. Fra 01.09.10 kan det også lastes ned fra Lesesenteret sine nettsider.

Veiledningsmateriellet ’Lesing er…’ består til sammen av 12 hefter og 1 DVD med 24 kortfilmer. Materiellet kan i sin helhet bestilles fra Lesesenteret i Stavanger.

Lenker:
> Lesesenteret: ’Lesing i skolebiblioteket’ (pdf)
> Lesesenteret: Bestilling av veiledningsmateriellet ’Lesing er…’


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek