Lansering av ’Bjørnsonåret 2010’

Dette året skal det markeres at det er 100 år siden forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson døde. ’Bjørnsonåret 2010’ ble åpnet i dag av kulturminister Anniken Huitfeldt.

Bjornsonaaret©Nasjonalbiblioteket

’Bjørnsonåret 2010’ vil bidra til at arven etter Bjørnstjerne Bjørnson blir tatt vare på, synliggjort og brukt.
Den nasjonale visjonen for markeringen er ’Bjørnson for vår tid’.

Målet for markeringen er:
- Å skape interesse for, innsikt og engasjement rundt Bjørnstjerne Bjørnsons diktning og samfunnsmessige innsats.
- Å gjøre Bjørnson dikting mer tilgjengelig.
- Å aktualisere de verdier Bjørnson sto for som dikter og samfunnsaktør.

Bjørnson for vår tid. Foto Anders Beer Wilse

Den offisielle åpningen av jubileumsåret vil skje i Oslo den 24. april, med utstilling i Nasjonalbiblioteket og festforestilling i Nationalteateret.

Det er planlagt tre offisielle nasjonale markeringer, men det vil være en rekke lokale arrangementer spredt utover hele året.

Det er Nasjonalbiblioteket som har hovedansvaret for Bjørnsonåret. De har også hatt hovedansvaret for årets store Hamsun-arrangement og for det offisielle Wergelandsåret i fjor.

Bjornsonaaret©Nasjonalbiblioteket

Lenke:
> Nasjonalbiblioteket: Bjørnstjerne Bjørnson


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek