2010

Jul

2010 har vore eit aktivt år for Program for skulebibliotekutvikling. 40 nye skular fekk midlar frå programmet i vår, og er no godt i gang med sine utviklingsprosjekt. Alle har bruk av biblioteket i leseopplæringa og i undervisning i faga som tema.

Ung 3.0

Hva skal til for at ungdom skal bruke skole- og folkebiblioteket mer? På hvilken måte kan de ulike mediene brukes til å formidle litteratur, kultur og informasjon? Hvordan oppnår vi en kompetent bruk av media i skolen og hvordan kan IKT og sosiale medier inkluderes i undervisningen?

Mimi Bjerkestrand

Guttene henger etter jentene i leseferdigheter, viser Pisa-undersøkelsen. Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, kommer i dag i innspill i flere av landets aviser med et godt forslag for å få guttene til å bli bedre i lesing.

Norsk bibliotekforening

I forbindelse med at resultatene fra PISA-undersøkelsen (Programme for International Student Assessment) ble lagt fra i dag, har Norsk Bibliotekforening sendt ut en pressmelding om sammenhengen mellom lesekompetanse og styrking av skolebibliotekene.

Fylkestinget i Troms vedtok i 2007 i forbindelse med høringa til utredning Bibliotekreform 2014, at det skulle utarbeides en strategisk bibliotekplan for Troms. Denne planen er nå klar, og er sendt ut på høring med svarfrist 15.01. 2011.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek