Skolebibliotekressurser

Last ned papirutgave av publikasjoner om skolebibliotekprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling:

Ressursskoler 2012–2013 i Program for skolebibliotekutvikling
Ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling
Ressursskoler 2010–2011 i Program for skolebibliotekutvikling

2011                
UiA publikasjon om ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling
2012                
2013      

Nettavisen Nyheter i bilder er beregnet på barn og voksne som har problemer med å lese vanlig tekst. Nyheter i bilder har grafiske tegn og symboler som skal gjøre teksten og bildene tilgjengelig for alle. Lettlestavisa Klar Tale gir ut den nye nettavisen, som ble lansert i midten av oktober 2014.

Hvert år, i novembermånedens mørke, inviterer Foreningen Norden skoler, bibliotek, lokallag og institusjoner i hele Norden til Nordisk bibliotekuke. Den 18. nordiske bibliotekuka finner sted i tida 10.- 16. november 2014, og har 'Troll i Norden' som tema. Formålet med uka er å gi den gamle nordiske fortellertradisjonen nytt liv, og å formidle nordiske litteratur til barn, unge og voksne i hele Norden.

Med ei årlig avisuke ønsker Avis i skolen ønsker å inspirere til leselyst, engasjement og samfunnsforståelse. Skolene får tilgang til gode læringsressurser på nett og på papir. Bestillingsfristen for å få tilsendt materiell er gått ut, men de digitale ressursene kan lastes ned fra nettet og brukes hele året.

Den Europeiske språkdagen

Den Europeiske språkdagen er initiert av Europarådet og har vært markert siden 2001.I forbindelse med Språkdagen 2014 lyser Fremmedspråksenteret ut en språkdagkonkurranse for elever fra barne-, ungdoms- og videregående skoler.
Siden det i år er 200 år siden Norge fikk sin første grunnlov, har konkurransen nettopp grunnloven som tema.

Bokslukerprisen

Foreningen !les lanserer har fått nye nettsider for elever på mellomtrinnet, i ungdomsskolen og den videregående skolen. Nettsidene har informasjon om leselystaksjonene som starter denne høsten, med lenker til lærerressurser, lydspor, bonustekster, konkurranser og aktiviteter.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek