Skolebibliotekressurser

Last ned papirutgave av publikasjoner om skolebibliotekprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling:

Ressursskoler 2012–2013 i Program for skolebibliotekutvikling
Ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling
Ressursskoler 2010–2011 i Program for skolebibliotekutvikling

2011                
UiA publikasjon om ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling
2012                
2013      

Med Skrivestien tilbyr Skrivesenteret en nettbasert ressurs for skolebasert kompetanseheving i skriving som grunnleggende ferdighet. Skrivestien er organisert rundt sju samlinger, og til disse følger det med en rekke ressurser. Skrivestien gjennomføres lokalt på skolen, og skolen kan selv avpasse fremdriften.

Fra månedsskiftet oktober/november tilbyr bibliotekene i Agder utlån av e-bøker på norsk. I likhet med bibliotekenes øvrige tilbud vil også lån av e-bøker være gratis og vil være tilgjengelig for lånere i folkebibliotek, universitetsbibliotek og skolebibliotek i videregående skole. .

Frem til nå har NLB (Biblioteket for lyd og punkt) krevd dokumentasjon fra spesialpedagog, logoped eller annen relevant fagperson for at en elev skulle få tilgang til lydbøker. Med den nye ordningen kan lærere også dokumentere behovet for tilrettelagt litteratur fra NLB for elever med lesevansker.

Ivar Aasen©Ivar Aasen-tunet

Den 5. august 2013 er det 200 år sidan språkforskar, språkgrunnleggjar og diktar Ivar Aasen blei fødd. Berre 22 år gamal set han seg føre å utvikle eit norsk skriftspråk som byggjer på daglegtalen over heile landet. I meir enn 50 år reiste han Noreg på kryss og tvers for å samle inn prøver av talemålet, frå Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

Skrivesenteret.no viste den 30.06. fram nettsidene sine med ny struktur og nytt design. Skrivesenteret er pålagt av Utdannings-direktoratet å lage ressurser om god skriveopplæring i alle fag og på alle trinn, og de nye nettsidene skal gjøre det lettere for brukerne å finne fram til aktuelt stoff.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek