Skolebibliotekressurser

Last ned papirutgave av publikasjoner om skolebibliotekprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling:

Ressursskoler 2012–2013 i Program for skolebibliotekutvikling
Ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling
Ressursskoler 2010–2011 i Program for skolebibliotekutvikling

2011                
UiA publikasjon om ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling
2012                
2013      

Portalen www.erher.no er en ressursside for alle som underviser barn, unge og voksne med hørselshemming. Den nyeste versjonen av portalen har en søkefunksjon som gjør det enklere å finne frem til aktuelt stoff, den er også tilpasset nettbrett og smarttelefoner.

Den 17. nordiske bibliotekuka finner sted i tida 11.- 17. november 2011, og har 'Vinter i Norden' som tema. Formålet med bibliotekuka er å gi den gamle nordiske fortellertradisjonen nytt liv, og å formidle nordiske litteratur til barn, unge og voksne i hele Norden.

Delogbruk er et nettverk for alle med interesse for klasseledelse, vurdering, sosiale medier, IKT og skole. Nettverket ble opprettet i 2009, og har i dag over 10 000 medlemmer. Senter for IKT i utdanningen skal inneværende skoleår bidra til videreutvikling av denne viktige ressursen.

Norden i skolen

I dag ble den nye undervisningsportalen til Norden i skolen offisielt åpnet. Norden i Skolen er en gratis undervisningsplattform som gir lærere og elever i grunnskole og videregående opplæring i alle de nordiske landene nye muligheter til å arbeide med nabospråkene til de nordiske landene.

På Kiosko kan man se bilder av dagens avisforsider fra hele verden

Kiosko kan man se bilder av dagens avisforsider fra hele verden. Til hver avis er det også koblet en lenke direkte til avisens hjemmeside. Kiosko kan f eks brukes til å sammenligne dekningen av store nyheter i aviser over hele verden. Kiosko er gratis og krever ingen innlogging.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek