Skolebibliotekressurser

Last ned papirutgave av publikasjoner om skolebibliotekprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling:

Ressursskoler 2012–2013 i Program for skolebibliotekutvikling
Ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling
Ressursskoler 2010–2011 i Program for skolebibliotekutvikling

2011                
UiA publikasjon om ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling
2012                
2013      

Nasjonalbiblioteket er i gang med å skanne norske bøker fra perioden 1900 til 2000. Med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket har Hammerfest bibliotek systematisert billedbøkene i samlingen og gjort dem enklere å finne fram til. Dette er en fantastisk skatt både for voksne å hente fram igjen, og for nye generasjoner å bli kjent med.

En ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. ble vedtatt av Stortinget 15.12. 2014. Loven medfører plikter som bl a skoler og bibliotek må følge ved utlån og visning av filmer, og vil sannsynligvis tre i kraft 1. juli 2015. I brev til alle skoler vises det til Medietilsynets nettsider for mer informasjon.

Foreningen !les

Bokslukerprisener foreningens aksjon for 6. trinn i barneskolen.Aksjon tXt er leseaksjonen for ungdomsskolen, og Rein tekst er for videregående skole. Aksjonsmateriellet er gratisog består bl a av klassesett, plakater, lydbok og lærerveiledning. Målet med leseaksjonene er å øke engasjementet for lesing og interesse for litteratur blant elevene.

detektor.no

Deichmanske bibliotek har sendt ut informasjon om at det er besluttet at de digitale tjenestene Detektor og Skoleverkstedet fra Deichmanske bibliotek skal avvikles. Begrunnelsen er at tjenestene er basert på utdaterte tekniske løsninger, og at det er tidkrevende og tungvint å vedlikeholde innholdet.

NRK Skole er et digitalt klipparkiv, som består av lyd og bilder fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskolen og den videregående opplæringen, og er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplandatabasen Grep.


RSS-feed fra denne siden

 
 
 
NRK Skole
 
Newton
 
Moava
 
Nysgjerrigper
 
skole i praksis - en filmbasert ressurspakke for grunnskolen
 
Det flerspråklige bibliotek