Publikasjon om ressursskoler 2012–2013 i Program for skolebibliotekutvikling

Som de to foregående årene er det i 2013 laget en publikasjon der prosjektene til de skolene som er ressursskoler i det siste året i programperioden er presentert. Publikasjonen ble på lagt fram på avslutningskonferansen for Program for skolebibliotekutvikling 4.– 5. juni i år, og delt ut til konferansedeltakerne.

Alle interesserte kan laste den ned som pdf.

De skolene som har andreårsprosjekt i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013 har fått støtte til videreutvikling av sine prosjekter og har hatt status som ressursskoler i programmet. Ressursskolene har spesialisert seg på hver sine områder og fungerer som modeller på pedagogisk bruk av bibliotek. Alle prosjektene handler – på ulike måter – om biblioteket som ressurs i leseopplæring og undervisning.
I det siste året av programperioden har det vært 19 skoler som har hatt status som ressursskole, og de presenterer tilsammen 18 prosjekter (17 individuelle og ett samarbeidsprosjekt mellom to skoler).

Ressursskoler 2012–2013 i Program for skolebibliotekutvikling:

 

Last ned pdf-utgave av publikasjonen.


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000