Ressursskoler 2012–2013

Nitten av de 69 prosjektene som har fått tildelt midler fra Program for skolebibliotekutvikling skoleåret 2012–2013 er andreårsprosjekt. Disse skolene spesialiserer seg på hver sine områder og er ressursskoler i programmet. Erfaringene fra ressursskolene vil bli presentert på en konferanse i juni 2013.

Oversikt over ressursskolene 2012–2013 med prosjektbeskrivelser
Os barneskule©skulebiblioteket

I programperiodens siste år var det 19 skoler som fikk prosjektstøtte for å være ressursskoler i programmet. Ressursskolene har i det andre året spisset og videreutviklet prosjektene sine, og er modellskoler som deler sin kompetanse og sine erfaringer gjennom planer, opplegg, artikler, presentasjoner, hjemmesider mm.

Fredrikstad Blad har 05.06.13 (på nett 09.06.13) en kronikk med overskriften 'Familiehistorie som kildekritikk'. Guro Havrevold fra Kråkerøy ungdomsskole forteller om skolens prosjekt som ressursskole i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013 og om hvilken betydning skolebiblioteket har hatt for gjennomføringa av prosjektet.

'Vi lever av kunnskapen' er prosjekttittelen til Bergsøy skule. Det er ei god læresetning i ein kommune med offshore og fiskeri som viktige element i næringslivet. Skulen sin visjon er at skulebiblioteket skal bli ein læringsarena i fleire fag, der elevane opparbeider seg god informasjonskompetanse. Det vil dei dra nytte av, uansett vegval vidare.

Byafossen skole er en helt ny skole som åpnet i august 2011. Midt i skolen er skolebiblioteket plassert i forbindelse med mediatek og et amfi. Alt ligger derfor til rette for å oppfylle skolens prosjekttittel, nemlig 'Et levende bibliotek i hjertet av skolen – et godt sted å være, et godt sted å lære'!

Tittelen på Skistuas prosjekt i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013 er 'Informasjon i bevegelse'. Denne tittelen er på flere enn én måte passende. På tur i slalombakken nylig kombinerte elevene litteratur og skiøvelser. Men så er de jo elever ved Skistua skole!


Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000

 

Artikkel om skoler og tildelingssummer
Søknadene ble behandlet i tråd med
vurderingskriteriene

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2012–2013:

Prosjektskolene:
De nye skolene som får støtte til prosjekter skoleåret 2012-2013, skal delta på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.

Kurs 1 fant sted sted på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2012.
Kurs 2 ble arrangert på de samme kursstedene i januar og februar 2013.

Ressursskolene:
De 19 skolene som har fått innvilget 2. årssøknad, har hatt prosjektsamling på Gardermoen i 08. og 09.11.2012 og møte for rektorer og skolebibliotekarer på
Gardermoen 12.03.2013.

Avslutningskonferanse 2013:

Tirsdag den 4. juni og onsdag den 5. juni arrangeres konferansen 'Undre og spørre, skape og dele... Skolebiblioteket i undervisninga' på Universitetet i Agder.