Kurssamlinger 2012–2013

Universitetet i Agder arrangerte to obligatoriske kurs – hvert på to dager – for rektorer, skolebibliotekarer og lærere fra prosjektskolene 2012–2013.

Kurs 1 Bergen 13.–14.09.2012 Program
       
       
Kurs 1 Tromsø 20.–21.09.2012 Program
       
       
Kurs 1 Gardermoen 25.–26.09.2012 Program
       
       
Kurs 2 Bergen 31.01.–01.02.2013 Program
       
       
Kurs 2 Tromsø 06.02.–07.02.2013 Program
       
       
Kurs 2 Gardermoen 14.02.–15.02.2013 Program
       
UiA skolebibliotek

Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000

 

Artikkel om skoler og tildelingssummer
Søknadene ble behandlet i tråd med
vurderingskriteriene

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2012–2013:

Prosjektskolene:
De nye skolene som får støtte til prosjekter skoleåret 2012-2013, skal delta på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.

Kurs 1 fant sted sted på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2012.
Kurs 2 ble arrangert på de samme kursstedene i januar og februar 2013.

Ressursskolene:
De 19 skolene som har fått innvilget 2. årssøknad, har hatt prosjektsamling på Gardermoen i 08. og 09.11.2012 og møte for rektorer og skolebibliotekarer på
Gardermoen 12.03.2013.

Avslutningskonferanse 2013:

Tirsdag den 4. juni og onsdag den 5. juni arrangeres konferansen 'Undre og spørre, skape og dele... Skolebiblioteket i undervisninga' på Universitetet i Agder.