Artikler om prosjektskoler 2012–2013

Spangereid skolebibliotek: 'Med leselyst på timeplanen' (bilde fra forsiden av publikasjonen)

Skolebiblioteket på Spangereid skole er en av tre nominerte til prisen Årets bibliotek 2014. I Bibliotekforum nr 4/2014 forteller skolebibliotekar Line H. Hjellup om skolens strukturerte arbeid med lesestimulering. Prosjektskoleperioden i Program for skolebibliotekutvikling bidro til at lesekulturen nå er en del av skolekulturen.

På Spangereid skole i Vest-Agder er skolebiblioteket en viktig og integrert del av leseopplæringen og en viktig ressurs i alle fag. Skolen var prosjektskole i Program for skolebibliotekutvikling i 2012–2013, og har holdt foredrag for andre skoler og kommuner om sine gode erfaringer. Se og bli inspirert av innslaget fra TareTV (14.08.14)!

Lesehest i skolebiblioteket©Nordre Modum skole

Nordre Modum ungdomsskole var en av deltakerskolene i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013. Skolens mål for deltakelse i prosjektet var å gi gi elevene leselyst og leseglede, og med det utviklingsmuligheter for alle. Prosjektet har både gitt faglige resultater og videre satsing i Modum kommune!

Tromsdalen skole i Tromsø var prosjektskole skoleåret 2012–2013. Prosjektåret inspirerte til ei oppussing og omorganisering av skolebiblioteklokalene, og i november 2013 var det 'nye' skolebiblioteket ferdig. Både elevene, de skolebibliotekansvarlige, foresatte og skolens ledelse er meget fornøyd med resultatet.

Hvordan kan en omskape en litterær opplevelse til levende bilder? Det er noe av det elevene i 9. trinn har testet ut i lese-prosjektet Litravisjon. Med I-pader, pågangsmot og mye fantasi har de gitt seg filmen i vold, med roller både bak og foran skjermen.


Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000

 

Artikkel om skoler og tildelingssummer
Søknadene ble behandlet i tråd med
vurderingskriteriene

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2012–2013:

Prosjektskolene:
De nye skolene som får støtte til prosjekter skoleåret 2012-2013, skal delta på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.

Kurs 1 fant sted sted på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2012.
Kurs 2 ble arrangert på de samme kursstedene i januar og februar 2013.

Ressursskolene:
De 19 skolene som har fått innvilget 2. årssøknad, har hatt prosjektsamling på Gardermoen i 08. og 09.11.2012 og møte for rektorer og skolebibliotekarer på
Gardermoen 12.03.2013.

Avslutningskonferanse 2013:

Tirsdag den 4. juni og onsdag den 5. juni arrangeres konferansen 'Undre og spørre, skape og dele... Skolebiblioteket i undervisninga' på Universitetet i Agder.