Prosjekter 2012–2013

Skoleåret 2012–2013 er det 48 førstegangssøkende skoler som har fått innvilget sine søknader på midler fra Program for skolebibliotekutvikling.

Nitten skoler er andregangssøkende, som skal fortsette som ressursskoler i programmet. To av ressursskolene samarbeider om et felles prosjekt.
Ressursskolene skal spisse og videreutvikle prosjektene sine, og skal fungere som modeller på pedagogisk bruk av skolebibliotek.

De 67 skolene representerer totalt 18 fylker, og deler tilsammen kr 7 051 000.
> Oversikt over prosjekter 2012-2013 med skoler, kommuner, fylker og tildelingssummer (pdf)

Søknadene i tildelingsrunden for 2012–2013 ble behandlet i tråd med visse kriterier:
> Vurderingskriterier 2012


Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000

 

Artikkel om skoler og tildelingssummer
Søknadene ble behandlet i tråd med
vurderingskriteriene

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2012–2013:

Prosjektskolene:
De nye skolene som får støtte til prosjekter skoleåret 2012-2013, skal delta på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.

Kurs 1 fant sted sted på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2012.
Kurs 2 ble arrangert på de samme kursstedene i januar og februar 2013.

Ressursskolene:
De 19 skolene som har fått innvilget 2. årssøknad, har hatt prosjektsamling på Gardermoen i 08. og 09.11.2012 og møte for rektorer og skolebibliotekarer på
Gardermoen 12.03.2013.

Avslutningskonferanse 2013:

Tirsdag den 4. juni og onsdag den 5. juni arrangeres konferansen 'Undre og spørre, skape og dele... Skolebiblioteket i undervisninga' på Universitetet i Agder.