Ressursskoler 2011–2012

Ti av de 61 prosjektene som har fått tildelt midler fra Program for skolebibliotekutvikling skoleåret 2011–2012 er andreårsprosjekt. Disse skolene spesialiserer seg på hver sine områder og er ressursskoler i programmet. Erfaringene fra ressursskolene vil bli presentert på en konferanse i juni 2012. Oversikt over ressursskolene 2011–2012 med prosjektbeskrivelser.

Som i fjor er det laget en publikasjon der prosjektene til de skolene som er ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling er presentert. Publikasjonen ble på lagt fram på erfaringskonferansen 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' i Kristiansand den 5. juni, og delt ut til konferansedeltakerne. Andre interesserte kan laste den ned som pdf.

Elevar frå 7. trinn med bibliotekkorta sine

ProsjektetSkulebiblioteket og lærarar – som pådrivarar for å gi elevane ei god leseutvikling’ er ei vidareføring og vidareutvikling av prosjektet førre året. Målet er mellom anna at lærarane skal få auka kompetanse i å rettleia og motivera elevane til å velja bøker som utviklar lesedugleiken på ein best mogleg måte.

Flåtestad skole sitt bibliotek har en forhistorie som kombinasjonsbibliotek. I forbindelse med at denne ordninga skulle opphøre, ønsket skolen å sette sitt eget preg på biblioteket. De ville ha et aktivt læringssenter med varierte læringsressurser og tett samarbeid med skolens fagmiljø. Det er dette skolens prosjekt handler om, å gjøre Flåtestad skole til en ‘Nettskole og vettskole’.

I løpet av det første året som prosjektskole, fikk Sørvik skole et eget rom til skolebiblioteket. Det ble meget godt tatt imot av alle i skolemiljøet, og resulterte i ressursskoleprosjektet ‘Systematisk bruk av skolebibliotek for inspirasjon til lesing og læring’.

Husabø skole, skolebiblioteket

Fjorårets prosjekt ved Husabø skole ga stor vekst og utvikling til skolebiblioteket. Som ressursskole bygger de videre på skolens satsingsområder i prosjektet
‘Biblioteket inne og ute – resursbibliotek og læremiddelbank for samfunnsfag og naturfag’.


Program for skolebibliotekutvikling 2011–2012:

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 

Skoler og tildelingssummer 2011-2012 (pdf)
Søknadene ble behandlet i tråd med
vurderingskriteriene (pdf).

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2011–2012:

Prosjektskolene:
De nye skolene som får støtte til prosjekter skoleåret 2011-2012, har deltatt på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.
Kurs 1 ble holdt på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2011.
Kurs 2 ble arrangeret på de samme kursstedene i februar 2012.

Ressursskolene:
De 10 skolene som har fått innvilget 2. års-søknad, har hatt prosjektsamling 27. og 28.10.2011 og møte for rektorer og skolebibliotekarer 28.03.2012.

Erfaringskonferanse 2012:

Tirsdag den 5. juni 2012 fant erfaringskonferansen 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' sted på Universitetet i Agder.