Kurssamlinger 2011–2012

Universitetet i Agder arrangerte to obligatoriske kurs - hvert på to dager - for rektorer, skolebibliotekarer og lærere fra prosjektskolene 2011 - 2012.

 
Kurs 1 Gardermoen 13.09.-14.09.2011 Program (pdf)
       
       
Kurs 1 Flesland 2009..-21.09.2011 Program (pdf)
       
       
Kurs 1 Tromsø 29.09.-30.09.2011 Program (pdf)
       
       
Kurs 2 Bergen 01.02.-02.02 2012 Program (pdf)
       
       
Kurs 2 Tromsø 07.02.-08.02.2012 Program (pdf)
       
       
Kurs 2 Gardermoen 15.02.-16.02.2012 Program (pdf)
       
UiA skolebibliotek

Program for skolebibliotekutvikling 2011–2012:

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 

Skoler og tildelingssummer 2011-2012 (pdf)
Søknadene ble behandlet i tråd med
vurderingskriteriene (pdf).

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2011–2012:

Prosjektskolene:
De nye skolene som får støtte til prosjekter skoleåret 2011-2012, har deltatt på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.
Kurs 1 ble holdt på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2011.
Kurs 2 ble arrangeret på de samme kursstedene i februar 2012.

Ressursskolene:
De 10 skolene som har fått innvilget 2. års-søknad, har hatt prosjektsamling 27. og 28.10.2011 og møte for rektorer og skolebibliotekarer 28.03.2012.

Erfaringskonferanse 2012:

Tirsdag den 5. juni 2012 fant erfaringskonferansen 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' sted på Universitetet i Agder.