Artikler om prosjektskoler 2011–2012

Lesefestivalens bokorm©Mortensnes skole

Det er ei målsetting for Mortensnes skole i Tromsø at lærere og elever skal bruke skolebibliotekets fagdel aktivt for å tilegne seg kunnskap og få god informasjonskunnskap. Dette har skolen hatt fokus på fra starten av prosjektet. Men først hadde de en større rydde- og omorganiseringsdugnad.

Skolens hovedmålsetting er at ‘Elevene ved MUSK skal bli god og funksjonelle lesere’. For å nå dette målet ønsker skolen et funksjonelt, innholdsrikt og involverende bibliotek, skapt i rammer satt av skolens kollegium og ønsker fra elevene ved skolen. Moelv ungdomsskole er en av ressursskolene i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013.

Fagerholt skole i Kristiansand er prosjektskole 2011-2012, og skal være en av ressursskolene i prosjektet kommende skoleår. Onsdag 16.05.2012 hadde NRK-Sørlandet innslag om skolens satsing på lesing og om Program for skolebibliotekutvikling.

Målet for prosjektet som Fjordtun skole har i Program for skolebibliotekutvikling, er at skolen skal bruke biblioteket aktivt i leseopplæringen. Skolen var ny i 2007, og har en flott beliggenhet og arkitektur med en lysport som alle må gå gjennom for å komme inn til skolen – og til skolebiblioteket.

Vollen ungdomsskole har tatt i bruk lesebrett i opplæringa for å gi alle elever like muligheter til å mestre lesing og å oppleve leseglede. Dette er hovedmålet for skolens prosjekt, samtidig som det er et delmål å integrere lesebrett i skolens satsing på digitale ressurser i tilpasset opplæring. Etter planen skal ei gruppe elever følges gjennom tre skoleår for å måle effekten av tiltakene over tid.


Program for skolebibliotekutvikling 2011–2012:

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 

Skoler og tildelingssummer 2011-2012 (pdf)
Søknadene ble behandlet i tråd med
vurderingskriteriene (pdf).

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2011–2012:

Prosjektskolene:
De nye skolene som får støtte til prosjekter skoleåret 2011-2012, har deltatt på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.
Kurs 1 ble holdt på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2011.
Kurs 2 ble arrangeret på de samme kursstedene i februar 2012.

Ressursskolene:
De 10 skolene som har fått innvilget 2. års-søknad, har hatt prosjektsamling 27. og 28.10.2011 og møte for rektorer og skolebibliotekarer 28.03.2012.

Erfaringskonferanse 2012:

Tirsdag den 5. juni 2012 fant erfaringskonferansen 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' sted på Universitetet i Agder.