Prosjekter 2011–2012

Skoleåret 2011–2012 var det 51 førstegangssøkende skoler som fikk innvilget sine søknader på midler fra Program for skolebibliotekutvikling.

Ti skoler var andregangssøkende, der skolene skal spesialisere seg på hver sine områder og være ressursskoler i programmet.

De 61 skolene representerer totalt 18 fylker, og delte tilsammen kr 6 458 000.
> Prosjektskoler 2011–2012 med tildelingssummer

Søknadene i tildelingsrunden for 2011–2012 ble behandlet i tråd med visse kriterier:
> Vurderingskriterier 2011


Program for skolebibliotekutvikling 2011–2012:

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 

Skoler og tildelingssummer 2011-2012 (pdf)
Søknadene ble behandlet i tråd med
vurderingskriteriene (pdf).

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2011–2012:

Prosjektskolene:
De nye skolene som får støtte til prosjekter skoleåret 2011-2012, har deltatt på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.
Kurs 1 ble holdt på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2011.
Kurs 2 ble arrangeret på de samme kursstedene i februar 2012.

Ressursskolene:
De 10 skolene som har fått innvilget 2. års-søknad, har hatt prosjektsamling 27. og 28.10.2011 og møte for rektorer og skolebibliotekarer 28.03.2012.

Erfaringskonferanse 2012:

Tirsdag den 5. juni 2012 fant erfaringskonferansen 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' sted på Universitetet i Agder.