Ressursskoler 2010–2011

34 skolene som fikk midler fra Program for skolebibliotekutvikling skoleåret 2009 – 2010. 17 av disse søkte om å få å videreføre prosjektene sine ett år til, og 8 av disse fikk støtte til videre satsing. Disse skolene bygger seg - hver på sine områder – opp til ressursskoler i bruk av skolebibliotek i undervisningen.

Det er laget en publikasjon der prosjektene til de skolene som er ressursskoler 2010-2011 i Program for skolebibliotekutvikling er presentert. Publikasjonen ble på lagt fram på erfaringskonferansen i Kristiansand den 7. juni 2011, og delt ut til konferansedeltakerne. Publikasjonen foreligger også som pdf, som kan lastes ned fra nettsida her.

Hafslund ungdomsskole har hatt som mål å utvikle mediateket som metode for økte ferdigheter i digital kompetanse. De ønsket også å bruke multimedier og digitale ressurser som verktøy i læringsprosessen i alle fag. og å bli best på dette området i hele Sarpsborg kommune.

Mørkved skole har tittelen “Fra bibliotek til læringssenter” på sitt utviklingsprosjekt. Mørkved hadde et utfordrende utgangspunkt da de for noen år siden bestemte seg for å satse på utvikling av skolebiblioteket. Biblioteket holdt til i små og kummerlige lokaler, lite tilgjengelig for elever og lærere, og med en gammel og utdatert boksamling.

Paneldebatt©Bud barne- og ungdomsskule

‘Ein lærande skule - eit levande bibliotek’ er den overordnende tittelen på skolebibliotekprosjektet ved Bud barne- og ungdomsskule. Hovedmålet er at biblioteket i større grad skal være ein læringsarena og at skolebibliotekaren skal være en naturlig samarbeidspartner for det pedagogiske personalet på skolen.


 

Program for skolebibliotekutvikling 2010–2011:

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 

Skoler og tildelingssummer 2010–2011 (pdf)
Søknadene ble behandlet i tråd med
tildelingskriteriene (pdf).

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2010–2011:

Prosjektskolene:
De nye skolene som fikk støtte til prosjekter skoleåret 2010 - 2011, har deltatt på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.
Kurs 1 ble holdt på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2010.
Kurs 2 er blitt avviklet på de samme kursstedene i februar 2011.

Ressursskolene:
De 8 skolene som har fått innvilget 2. års-søknad hadde prosjektsamling 4. og 5.11.2010 og møte for rektorer og skolebibliotekarer 28.03.2011

Erfaringskonferanse 2011:

Tirsdag den 7. juni 2011 fant erfaringskonferansen Tekstmangfald og tilpassa opplæring i skulebiblioteket’ sted på Universitetet i Agder.