Mer om noen prosjekter 2010–2011

Noen prosjektskoler har presentert prosjektene sine på skolens nettsider eller i form av offentliggjorte foredrag, Power-Pointpresentasjoner, oppslag i aviser eller annen omtale.

 

Fylke/kommune/skole

Informasjon om skolen

Prosjektplan

Mer informasjon om prosjektet
Hedmark/Åsnes/
Flisa skole (b)
Virksomhetsleder: Karin Wester Tveit
- Flisa skole
'Lese, lære, lyst og glede - Skolebiblioteket, det er stedet' 'Skal gi elevene leselyst', artikkel i avisa Glåmdalen, 02.03. 2011
Hordaland/
Os/
Os skule (b)
Rektor:
Beate Moberg
Hjemmesider:
- Os skule
- Os skule,
skulebiblioteket
Å skapa kunnskap Artikkel på nettsidene til Program for skolebibliotekutvikling
Longyearbyen lokalstyre/Longyearbyen skole (b+u) Rektor:
Anne Gellein
Hjemmeside:
- Longyearbyen skole
- Skolebibliotek
Biblioteket midt i skolen Artikkel på nettsidene til Program for skolebibliotekutvikling
Møre og Romsdal/Ålesund/ Spjelkavik barneskole Rektor:
Greta K. Herje
Hjemmeside:
- Spjelkavik b.skole
- Bibliotek
Bibliotek + fag = sant Artikkel på nettsidene til Program for skolebibliotekutvikling
Oppland/
Vågå/
Vågå ungdomsskule
(u)
Rektor:
Erling Gjul
Heimesider:
- Vågå ungdomsskule
- Skulebiblioteket
Frå Julul'n og Blessom'n til samansette tekster Artikkel på nettsidene til Program for skolebibliotekutvikling
Oslo/Oslo kommune/Disen skole Rektor:
Grethe Kvalheim
- Hjemmeside
- Disen skole bibliotek
Har du en bok som passer til meg, eller? Artikkel på nettsidene til Program for skolebibliotekutvikling
Rogaland/
Eigersund/
Husabø skole (b)
Rektor:
Astrid Kongshavn
Hjemmesider:
- Husabø skole
- Husaø skole,
skolebiblioteket
Bruk av skolebiblio-
teket for å nå målene
i Kunnskapsløftet
'Bedre skolebibliotek' - artikkel på nettsidene til Eigersund kommune
Sogn og Fjordane/
Gulen/
Byrknes barnehage og skule (u+b+bh)
Styrar:
Helge Pedersen
Heimesider:
- Byrknes skule
- Skulebiblioteket
Prosjektmål: større leselyst,flinkare lesarar og meir bruk av fagbøkene på biblioteket '80 000 til bibliotekprosjekt' - artikkel på skulen si heimeside
Troms/
Tromsø/
Skjelnan skole (b)
Rektor:
Rune Torsteinsen
Hjemmeside:
- Skjelnan skole
Prosjektside:
- Program for skolebibliotekutvikling
Lese-lytte-lære Artikkel på nettsidene til Program
for skolebibliotek-utvikling

 

Program for skolebibliotekutvikling 2010–2011:

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 

Skoler og tildelingssummer 2010–2011 (pdf)
Søknadene ble behandlet i tråd med
tildelingskriteriene (pdf).

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2010–2011:

Prosjektskolene:
De nye skolene som fikk støtte til prosjekter skoleåret 2010 - 2011, har deltatt på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.
Kurs 1 ble holdt på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2010.
Kurs 2 er blitt avviklet på de samme kursstedene i februar 2011.

Ressursskolene:
De 8 skolene som har fått innvilget 2. års-søknad hadde prosjektsamling 4. og 5.11.2010 og møte for rektorer og skolebibliotekarer 28.03.2011

Erfaringskonferanse 2011:

Tirsdag den 7. juni 2011 fant erfaringskonferansen Tekstmangfald og tilpassa opplæring i skulebiblioteket’ sted på Universitetet i Agder.