Kurssamlinger 2010–2011

Universitetet i Agder arrangerte to obligatoriske kurs - hvert på to dager - for rektorer, skolebibliotekarer og lærere fra prosjektskolene 2010–2011.

 
Kurs 1 Gardermoen 09. - 10.09. 2010 Program
       
       
Kurs 1 Flesland 13. - 14.09. 2010 Program
       
       
Kurs 1 Tromsø 23. - 24.09. 2010 Program
       
       
Kurs 2 Flesland 01. - 02.02. 2011 Program
       
       
Kurs 2 Tromsø 09. - 10.02. 2011 Program
       
       
Kurs 2 Gardermoen 14. - 15.02. 2011 Program
       
UiA skolebibliotek

 

Program for skolebibliotekutvikling 2010–2011:

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 

Skoler og tildelingssummer 2010–2011 (pdf)
Søknadene ble behandlet i tråd med
tildelingskriteriene (pdf).

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2010–2011:

Prosjektskolene:
De nye skolene som fikk støtte til prosjekter skoleåret 2010 - 2011, har deltatt på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.
Kurs 1 ble holdt på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2010.
Kurs 2 er blitt avviklet på de samme kursstedene i februar 2011.

Ressursskolene:
De 8 skolene som har fått innvilget 2. års-søknad hadde prosjektsamling 4. og 5.11.2010 og møte for rektorer og skolebibliotekarer 28.03.2011

Erfaringskonferanse 2011:

Tirsdag den 7. juni 2011 fant erfaringskonferansen Tekstmangfald og tilpassa opplæring i skulebiblioteket’ sted på Universitetet i Agder.