Artikler om prosjektskoler 2010–2011

Målet og utfordringa med bibliotekprosjektet på Skjevik skole er å gi guttene ved skolen et motiverende møte med skolebiblioteket. Skolen ønsker at dette møtet skal gi glade gutter med gode opplevelser og lyst til å lese mer.

Gjettum skole©skolebiblioteket

‘Biblioteket i sentrum - en kilde for lesing og læring’ er tittelen på prosjektet ved Gjettum skole. Hovedmålet med prosjektet er at skolebiblioteket skal være en naturlig del av skolens virksomhet der elevene søker informasjon og får lesekompetanse i alle fag.

Målet for prosjektet på Vikhammer ungdomsskole er at skolebiblioteket skal være en sentral læringsarena på skolen, og hovedfokuset settes på lesing i alle fag. Skolen er nå godt i gang med å gjøre skolebiblioteket til et møtested på tvers av fag, klasser og faglige forutsetninger.

Mære skole©skolebiblioteket

Målet for prosjektet på Mære skole er at pedagogisk bruk av skolebiblioteket skal øke læringsutbyttet for elevene ved skolen. Det skal oppleves som en utvidelse av klasserommet, og skal være en naturlig læringsarena for alle elever og lærere.

Disen skole utsnitt fane©

Undertittelen på Disen skole sitt prosjekt er: ‘Hvordan skape et skolebibliotek der også elever med lesevansker kan finne kilder til leseglede og utvikle sin lesekompetanse.’ Disen skole har inneværende skoleår iverksatt flere tiltak for å komme nærmere et svar på denne utfordringen


 

Program for skolebibliotekutvikling 2010–2011:

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 

Skoler og tildelingssummer 2010–2011 (pdf)
Søknadene ble behandlet i tråd med
tildelingskriteriene (pdf).

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2010–2011:

Prosjektskolene:
De nye skolene som fikk støtte til prosjekter skoleåret 2010 - 2011, har deltatt på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.
Kurs 1 ble holdt på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2010.
Kurs 2 er blitt avviklet på de samme kursstedene i februar 2011.

Ressursskolene:
De 8 skolene som har fått innvilget 2. års-søknad hadde prosjektsamling 4. og 5.11.2010 og møte for rektorer og skolebibliotekarer 28.03.2011

Erfaringskonferanse 2011:

Tirsdag den 7. juni 2011 fant erfaringskonferansen Tekstmangfald og tilpassa opplæring i skulebiblioteket’ sted på Universitetet i Agder.