Prosjekter 2010–2011

Skoleåret 2010–2011 var det 40 førstegangssøkende skoler som fikk sine søknader på midler fra Program for skolebibliotekutvikling innvilget.

I tillegg var det 8 skoler av de som deltok i fjor som fikk midler til å være med et nytt år i programmet.

De 48 skolene representerer 17 fylker, og delte tilsammen kr 5 539 000 kroner.
> Prosjektskoler 2010–2011 med tildelingssummer

Søknadene i tildelingsrunden for 2010–2011 ble behandlet i tråd med visse kriterier:
> Vurderingskriterier 2010


 

Program for skolebibliotekutvikling 2010–2011:

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 

Skoler og tildelingssummer 2010–2011 (pdf)
Søknadene ble behandlet i tråd med
tildelingskriteriene (pdf).

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2010–2011:

Prosjektskolene:
De nye skolene som fikk støtte til prosjekter skoleåret 2010 - 2011, har deltatt på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.
Kurs 1 ble holdt på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2010.
Kurs 2 er blitt avviklet på de samme kursstedene i februar 2011.

Ressursskolene:
De 8 skolene som har fått innvilget 2. års-søknad hadde prosjektsamling 4. og 5.11.2010 og møte for rektorer og skolebibliotekarer 28.03.2011

Erfaringskonferanse 2011:

Tirsdag den 7. juni 2011 fant erfaringskonferansen Tekstmangfald og tilpassa opplæring i skulebiblioteket’ sted på Universitetet i Agder.