Prosjektskoler 2009–2010: Informasjon og tildelingssummer

Skoleåret 2009–2010 var det 34 skoler som fikk sine søknader på midler fra Program for skolebibliotekutvikling innvilget.

Søknadene i tildelingsrunden for 2009–2010 ble behandlet i tråd med visse kriterier:

 
 

De 34 skolene representerer 14 fylker, og delte tilsammen kr 4.933.200.

Oversikt over skoler og tildelingssummer:

SKOLER OG TILDELINGSSUMMER 2009–2010


 

Program for skolebibliotekutvikling 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200


Skoler og tildelingssummer 2009–2010 (pdf)
Søknadene ble behandlet i tråd med
tildelingskriteriene (pdf).

Kurs og kompetanseheving for skoler med prosjektmidler 2009–2010:

Prosjektskoler:
De nye skolene som fikk støtte til prosjekter skoleåret 2009–2010, har deltatt på 2 obligatoriske etterutdanningskurs à 2 kursdager.
Kurs 1 ble holdt på Gardermoen, Flesland og i Tromsø i september 2009.
Kurs 2 ble avviklet på de samme kursstedene i februar 2010.