Overordna mål

 • Skoleeiere/skoler som deltar i programmet, skal utvikle skolebiblioteket
  slik at det bidrar til å utvikle leseferdigheter, utjevne sosiale og
  digitale skiller og fremme personlig vekst hos den enkelte elev.
 • Skolebiblioteket skal være læringsarena i alle fag og på tvers av fag,
  og en arena for å formidle litteratur og digitale læringsressurser.
 • Skolebibliotekansvarlige og lærere skal få økt kompetanse om
  skolebibliotekfaglige emner og bruk av skolebibliotek i opplæringen.
 • Skoleeiere og skoler skal få støtte til systematisk arbeid med å
  integrere skolebiblioteket i opplæring i leseferdigheter og
  informasjonskompetanse.
 • Universitetet i Agder skal være et ressurssenter for kompetanse i
  skolebibliotek.

Resultatmål innen 2013:

 • 50 prosent av skolebibliotekarene i grunnskolen skal ha utdanning
  innenfor skolebibliotek.
 • Det skal være en økning i antall kommuner og skoler som aktivt har tatt
  i bruk skolebiblioteket i opplæringen og som har forankret
  skolebiblioteket i sitt langsiktige planarbeid for å styrke leseferdighet.
 • Det er etablert modeller for systematisk bruk av skolebibliotek i
  opplæringen.