Erfaringskonferansen 2012 - program og informasjon

Erfaringskonferansen 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' foregikk den 5. juni 2012 i Kristiansand. På programmet sto idéer og erfaringer fra flere av ressursskolene, samt foredrag om lesing av dosent Kåre Kverndokken. Her er program og informasjon om konferansen.

'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' -

erfaringskonferanse 2012 i Program for skolebibliotekutvikling

Tid:           tirsdag den 5. juni 2012 kl 09-15.45
Sted:           Universitetet i Agder, Gimlemoen, Kristiansand, rom B1 001
             
           

PROGRAM

             
09.00 - 09.15           Åpning ved seniorrådgiver Ellen Sundt og rådgiver Eva Mimmi Lund, Utdanningsdirektoratet
             
09.15 - 10.00           Ressursskolene i Program for skolebibliotekutvikling,
ved Siri Ingvaldsen, faglig leder
             
10.00 - 10.15           Pause
             
10.15 - 10.45           Informasjonskompetanse i fokus,
ved skolebibliotekar Lene Andersen Gott, Vågå ungdomsskule.
Prosjekt: Skolebiblioteket på Vågå ungdomsskule er godt forankret fysisk og organisatorisk. En ståstedsanalyse i 2011 viste imidlertid behov for større satsing på informasjonskompetanse. Bibliotekprosjektet handler om å gi elever og lærere trening i bruk av ulike læringsressurser.
             
10.45 - 11.15           Skulebiblioteket og lærarar – pådrivarar for å gi elevane ei god leseutvikling, ved rektor Jone Siqveland, Lye skule.
Prosjekt: Lærerne skal få økt kompetanse i å veilede elevene til å velge bøker som utvikler leseferdighetene på en best mulig måte, og som gjør dem godt rustet til å nå målene i læreplanen.
             
11.15 - 12.15           Lunsj
             
12.15 - 13.15           101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg, ved dosent Kåre Kverndokken, Høgskolen i Vestfold.
Dosent i norskdidaktikk Kåre Kverndokken er en av landets fremste forfattere av lærebøker om leseopplæring. Han er opptatt av å vise hvordan en variert og gjennomførlig lesemetodikk kan forankres faglig.
             
13.15 - 13.30           Pause
             
13.30 - 14.00           Levende tekst på digital form, ved skolebibliotekar Liv Norum, Skjelnan skole.
Prosjekt: Elevene leser inn tekster, også tekster de har skrevet selv. Lydfilene gjøres tilgjengelige for lærere, foreldre og elever via skolens katalogprogram, og brukes aktivt i leseopplæringen.
             
14.00 - 14.30           Leseambassadører - elever som ressurs i skolebiblioteket, ved skolebibliotekar Magni Romfo og leseambassadører, Åsheim ungdomsskole
Prosjekt: Åsheim undomsskole er mottaksskole for minoritetsspråklige elever, og skolebiblioteket driver samlingsoppbygging og litteraturformidling for en sammensatt elevgruppe. Noen elever har oppdrag som leseambassadører.
             
14.30 - 15.00           Kaffepause og tid til å se på utstillingen om ressursskolene i myldrehallen
             
15.00 - 15.30           Bibliotekprosjektets plass i skoleutviklingen – rektors rolle,
ved rektor Gunvor Alderslyst, Gjettum ungdomsskole
             
15.30- 15.45           Avslutning
             

Filer:
> Erfaringskonferanse 2012: Program (pdf)
> Erfaringskonferanse 2012: Informasjon (pdf)


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000