En stor takk til Ellen Sundt

Ellen Sundt, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, gikk den 1. juni over i pensjonistenes rekker. På erfaringskonferansen i Kristiansand den 5. juni fikk hun gave og velfortjente hyllest for et stort engasjement for skolebiblioteksaken gjennom mange år.

Tale av Siri Ingvaldsen til Ellen Sundt i Kristiansand, 5. juni 2012:

For alle som har vært involvert i skolebibliotekarbeid en stund er Ellen Sundt godt kjent. Ellen har vært helt sentral i utvikling av skolebibliotek i en årrekke. Går vi gjennom publikasjoner som er utgitt om lesing og litteraturformidling i skolebibliotek, støter vi raskt på Ellens navn. Hun har arbeidet hardt for at skolebiblioteket skulle få sin plass i undervisningen i skolen, hun har vært en pådriver for utdanning innen skolebibliotek, og hun har vært aktiv i Skolebibliotekarforeningen i Norge i mange år. Ellen var meget viktig for å få til storsatsingen Gi rom for lesing! - en aksjon som har betydd svært mye for synliggjøre bibliotekets rolle som pedagogisk ressurs i skolen.

Og ikke minst – som Program for skolebibliotekutviklings kontaktperson i Utdanningsdirektoratet har Ellen hatt stor betydning for arbeidet vårt i de tre årene programmet har gått. Hun har vært en uvurderlig faglig og administrativ ressurs for programmet. Vi har hele tiden møtt en åpen dør når vi har ønsket å diskutere faglige eller organisatoriske spørsmål med Utdanningsdirektoratet, og med sin fagkunnskap og oversikt over miljøet har Ellen kunnet gi oss verdifull hjelp på veien videre.

Mange av oss har møtt Ellen som samtalepartner om skolebibliotek, og det som slår oss er hennes store faglige dyktighet og tydelige stemme. Ellen er lyttende, men også målrettet, klar i sin tale og ikke redd for å gå inn i en diskusjon. Vi trenger slike stemmer på skolebibliotekfeltet!

Kjære Ellen, på vegne av Program for skolebibliotekutvikling og Universitetet i Agder - takk for samarbeidet!


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000